ISCHIAS

Ischias är en vanlig orsak till smärta i ryggen och benet som upplevs av många människor. Det kan vara mycket smärtsamt och kan påverka livskvaliteten avsevärt. Ischias uppstår när ischiasnerven, som sträcker sig från nedre ryggraden genom höfterna och ner till fötterna, blir irriterad eller inflammerad. Detta kan leda till smärta, domningar, stickningar och svaghet i benet och foten.

VANLIGA SYMPTOM VID ISCHIAS

 • Smärta i ryggen, sätesmusklerna, baksidan av benet och/eller foten
 • Skarp, brännande eller molande smärta
 • Domningar, stickningar eller muskelsvaghet
 • Smärtan kan vara ensidig eller påverka båda sidor av kroppen
 • Smärtan kan förvärras vid rörelse eller långvarigt sittande
 • Svårigheter att sitta, stå eller gå
 • Minskad rörlighet i ryggen eller benet
 • Eventuellt ökad smärta vid hostning, nysning eller krystning.

ORSAKER TILL ISCHIAS

Ischias är en typ av smärta som kan uppstå när en del av din ischiasnerv kläms, trycks eller irriteras. Det finns flera saker som kan orsaka detta, till exempel om en disk i ryggraden trycker på nerven, om det är trångt i ryggradskanalen, eller om musklerna runt nerven är obalanserade. Det kan också uppstå inflammation på grund av skador eller överansträngning. Dessa faktorer kan alla bidra till ischias och orsaka smärta, domningar eller stickningar i rygg och ben.

BEHANDLING VID ISCHIAS

Behandlingen för ischias kan variera beroende på svårighetsgraden av ditt tillstånd och hälsa. Osteopati är en form av manuell medicin som kan vara effektiv vid behandling av ischias. Osteopater arbetar med att lindra smärta och förbättra funktionen i muskuloskeletala systemet genom olika metoder, inklusive manipulation, stretching, muskelavslappning och rådgivning om kroppshållning och ergonomi.

VAD DU SJÄLV KAN GÖRA FÖR ATT HANTERA ISCHIAS

 • Vila och undvika överdriven aktivitet som kan förvärra symtomen, men att röra dig kommer var en viktig del av behandlingen, dock inte så pass intensivt eller mycket så symtomen förvärras precis efter uppkomsten av besväret.
 • Använda kyla eller värme på det drabbade området för att lindra smärta och främja möjligheten till din återhämtning, det är jobbigt att ha ont.
 • Utföra lämpliga stretchingövningar och lågintensiv träning för att främja blodflödet och förbättra rörligheten.
 • Följa råd och rekommendationer från din osteopat för att optimera din rehabilitering och förebygga återkommande smärtproblematik.

DÅ BÖR DU SÖKA HJÄLP

Om du misstänker att du har ischias, vilket är en specifik typ av ryggbesvär som uppstår på grund av irritation eller inflammation i ischiasnerven, kan det vara klokt att söka hjälp från en kvalificerad vårdgivare. Exempel på indikationer på när det kan vara lämpligt att söka professionell vård för ischias inkluderar:
OBS! Vid problem med att gå på toaletten, bör sjukvård uppsökas snarast.

 • Svår smärta längs med ischiasnervens förlopp, som strålar från nedre delen av ryggen ner i ett eller båda benen. Ischias kan orsaka intensiv och brännande smärta som kan vara mycket obehaglig och begränsa din förmåga att utföra normala aktiviteter.
 • Betydande nedsatt rörlighet och funktion i det drabbade benet eller benen. Ischias kan påverka din förmåga att gå, stå, sitta eller utföra andra rörelser på grund av smärta och nedsatt funktion i benet eller benen.
 • Symtom på nervpåverkan såsom domningar, stickningar, eller muskelsvaghet i det drabbade benet eller benen. Om du upplever dessa typer av symtom i samband med din misstänkta ischias, kan det vara en indikation på att det är dags att söka professionell hjälp för att bedöma och behandla nervpåverkan.
 • Återkommande episoder av ischias som upprepas regelbundet över tid. Om du har haft upprepade episoder av ischias, kan det vara klokt att söka vård för att utvärdera faktorer bakom detta och få lämplig behandling för att minska risken för framtida ischiasbesvär.
 • Om du har andra riskfaktorer såsom tidigare ryggskador, övervikt, graviditet eller underliggande hälsotillstånd som kan påverka behandlingsbehovet. Vissa faktorer, såsom tidigare ryggskador, övervikt, graviditet eller vissa medicinska tillstånd, kan öka risken för att utveckla smärta och kan kräva särskild uppmärksamhet och behandling.

SÅ KAN OSTEOPATI HJÄLPA TILL

En osteopat kan utföra olika tekniker, såsom manipulation, stretchning, muskelavslappning och mjukvävnadstekniker, för att minska smärtan i och kring det besvärande området. Osteopaten kan också ge råd om faktorer som kan vara inblandade och träning för att hjälpa till att förbättra kroppens tålighet och förebygga återkommande ischiasproblem.

Rulla till toppen