Osteopat Göteborg

Osteopati är en vårddisciplin som i första hand bygger på diagnos och behandling av besvär i och relaterat till rörelseapparaten.

Mitt namn är Andreas Härdner Lennartsson

Jag är utbildad Osteopat D.O.

Utbildningen till Osteopat är en 4-årig högskoleutbildning som ger en kandidatexamen.

Ryggskott

Är det kanske vanligaste området där man kan uppleva smärta. Ofta kan detta påverka i vardagen. Här kan du få hjälp med diagnostisering och behandling av ryggsmärtan.

Axelbesvär

Vanligt inom många idrotter eller yrken med mycket arbete ovanför huvudet. Det är itne ovanligt att även ha lite ont nattetid. Här får du hjälp med ergonomi och träningsuplägg för att optimera belastning för axeln

Nackspärr

Kan beskrivas som smärta, värk eller trötthet. Det näst vanligaste besväret. Ofta svårt att röra huvudet i samband med detta besvär. Undersökning och behandling kan hjälpa till med att minska besväret.

Huvudvärk

Huvudvärk av spänningskaraktär är vanligt i samband med längre perioder av statisk belastning t.ex. köra bil på kvällen eller långa perioder av dator användande. Genom undersökning och behandling så kan en individuell behandlingsplan som hjälper med detta besvär.

Recent Posts

No post found!

Happy Readers