Ryggskott

Ryggskott är en vanlig typ av ryggbesvär som kan orsaka akut och intensiv smärta i ländryggen. Det är en plötslig och oväntad händelse som kan begränsa din förmåga att röra dig och utföra dina dagliga aktiviteter. Ofta är uppkomsten av ryggskott beroende på flertalet faktorer, förändringar i vardagen och att man gör något man inte riktigt är förbered för. Oftast är ryggskottet inte ett tecken på att något är skadat i ryggen utan ett tecken på överbelastning.

Symtom vid ryggskott

Ryggskott kännetecknas av plötslig smärta i ländryggen, vanligtvis menas området mellan de nedersta revbenen och sätet. Smärtan kan vara ensidig eller på bägge sidor med eller utan besvär kring säte och ben. Smärtan kan vara skarp, stickande eller molande. Det kan även vara svårt att röra sig, stå upp eller sitta bekvämt. Att känna sig stel, spänd, låst eller som att något sitter fast är vanliga upplevelser som patienter beskriver i samband med ryggskott.

Vanliga symtom vi ryggskott

 • Skarp, plötslig smärta i ländryggen eller övre delen av ryggen
 • Begränsad rörlighet i ryggen
 • Svårigheter att stå upp eller sitta ner
 • Muskelspänningar och stelhet i ryggen
 • Smärta vid rörelse, inklusive att böja, lyfta eller vrida kroppen
 • Ibland kan en strålande smärta i benet eller armen upplevas.
 • Vissa upplever stickningar eller domningar i benet eller armen
 • Ökad smärta vid hostning, nysning eller ansträngning
 • Ibland kan ryggskottet vara så smärtsamt att det blir svårt att utföra vardagliga aktiviteter och röra sig normalt

Orsaker till ryggskott

Ryggskott kan uppstå av flera olika anledningar. Vanliga orsaker inkluderar plötsliga och tunga lyft, överansträngning, ny eller överdriven träning. Ofta är ryggskott kopplat till att man gör något man inte är förbered för, mer ovanligt är trauma eller skada på ryggen.

Behandling vid ryggskott

Vid behandling av ryggskott är det viktigt att ta hänsyn till hur smärtan påverkar dig samt dina individuella behov. För akut ryggskott kan vila, användning av varm- eller kallkompresser, samt smärtlindrande läkemedel vara effektiva för att lindra smärtan så att man kan börja röra på sig tidigt. Det är dock viktigt att undvika långvarig vila, eftersom det kan har visat sig vara negativt för smärtan samt långsiktigt försvaga musklerna och försämra konditionen, vilket påverkar allmän hälsan negativt.
Osteopati kan vara användbart för att återställa normal rörelseförmåga och lindra smärtan genom olika tekniker såsom manuell terapi, stretchövningar och träning. Det är viktigt att behandlingen anpassas individuellt för att ta hänsyn till din specifika situation och dina behov och förväntningar.

En patient med ryggproblem.

Vad du själv kan göra vid ryggskott

Det är viktigt att du förebygger återkommande episoder av ryggskott genom att förbättra din hälsa och livsstil. Att träna regelbundet, inklusive styrketräning och kondition, kan hjälpa till att minska risken för nya episoder av ryggskott. Att även ta hänsyn till andra livsstils faktorer så som stress och tillgodo se återhämtning kan också vara till hjälp.
När du har ryggskott och upplever att den skapar oro, rädsla samt påverkar dig i din vardag så kan det vara viktigt att söka vård för att få stöttning och hjälp genom en individanpassad behandling.

Då bör du söka hjälp

Det är viktigt att söka professionell hjälp för ryggskott om symtomen är allvarliga eller om de påverkar din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Exempel på indikationer på när det kan vara klokt att söka vård inkluderar:

 • Om ryggskottet följs med att allmän hälsa förändras och du får sjukdomssymtom så som feber, extrem trötthet, svimningar och illamående bör sjukvård konsulteras.
 • Symtom som domningar, pirrningar, kraftig känsel- och motoriskt bortfall som progressivt blir värre och/eller att du får besvär med att gå på toaletten, du kan inte kissa eller bajsa. Vid dessa symtom bör sjukvård uppsökas
 • Svår smärta som inte lindras av vila eller egenvård. Om smärtan är intensiv och kvarstår trots att du har försökt vila och egenvård, kan det vara en signal om att det är dags att söka professionell hjälp.
 • Betydande nedsatt rörlighet i ryggen som begränsar din förmåga att utföra normala rörelser. Om du märker att du har svårt att röra dig normalt och att din rörlighet är kraftigt begränsad på grund av ryggskottet, kan det vara lämpligt att söka vård för att få adekvat behandling och lindring.
 • Symtom på nervpåverkan såsom domningar, stickningar eller svaghet i benen. Om du upplever dessa typer av symtom i samband med ditt ryggskott kan det vara en indikation på att det är dags att söka professionell hjälp för att bedöma och behandla möjlig nervpåverkan.
 • Återkommande ryggskott som upprepas regelbundet över tid. Om du har erfarenhet av återkommande ryggskott som inträffar med jämna mellanrum, kan det vara en signal om att du behöver söka vård för att utvärdera faktorer bakom detta och få lämplig behandling för att minska risken för ihållande besvär.
 • Om du har andra riskfaktorer såsom tidigare ryggskador eller underliggande hälsotillstånd som kan påverka behandlingsbehovet. Om du har en historia av tidigare ryggskador eller om du har underliggande hälsotillstånd som kan påverka din rygghälsa, kan det vara klokt att söka vård för att få en korrekt bedömning och anpassad behandling.

Så kan osteopati hjälpa till

En osteopat kan använda olika metoder, såsom manuell terapi, för att behandla ryggskott. Genom att använda specifika tekniker kan vi lindra smärta och främja smärtfri och normal funktion i ryggen. Utöver behandlingen kan vi även ge råd om egen behandling, träning och livsstilsförändringar som kan vara fördelaktiga för att förebygga framtida episoder av ryggskott. En viktig del av den osteopatiska behandlingen är att ge dig kunskap kring hur du själv kan hantera ryggskottet om du upplever det igen.
Det är viktigt att betona att behandlingen hos oss är individuell och anpassad efter dina specifika behov, önskemål och förutsättningar. Genom att individualisera behandlingen kan vi hjälpa dig att få bästa möjliga resultat.
Jag som osteopat i Göteborg är specialiserad på att behandla en bred variation av besvär och många människor söker min hjälp för att få lindring av olika problem som påverkar muskler, nerver och leder. Boka en tid till mig för att identifiera eventuella obalanser, rörelsebegränsningar eller andra faktorer som kan bidra till dina besvär.

Referenser

Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. The Lancet. 2018;391(10137):2356-67.

Shaw B, Kinsella R, Henschke N, Walby A, Cowan S. Back pain “red flags”: which are most predictive of serious pathology in the Emergency Department? European Spine Journal. 2020;29:1870-8.

Lin I, Wiles L, Waller R, Goucke R, Nagree Y, Gibberd M, et al. What does best practice care for musculoskeletal pain look like? Eleven consistent recommendations from high-quality clinical practice guidelines: systematic review. British journal of sports medicine. 2020;54(2):79-86.

Rulla till toppen