Ont i knät

Knäsmärta är ett vanligt problem som kan påverka människor i olika åldrar och livsstilar. Det kan vara ett besvär som påverkar din förmåga att röra dig fritt och utföra vardagliga aktiviteter. Ont i knät kan ha olika orsaker och symtom, och det är viktigt att förstå vad som kan ligga bakom det för att kunna få rätt behandling och lindra obehaget.

Vanliga symtom

När du lider av ont i knät kan du uppleva olika symtom, såsom:

 • Smärta lokaliserad till knäleden eller dess omgivningar
 • Svullnad och inflammation i knät
 • Stelhet och minskad rörlighet i knät
 • Svårigheter att böja, sträcka eller belasta knät
 • Känsla av instabilitet eller att knät ”låser sig”
 • Värk eller obehag vid vila eller vid belastning på knät
 • Begränsad förmåga att delta i fysiska aktiviteter eller idrott på grund av knäsmärtan
 • Det är viktigt att notera att symtomen vid ont i knät kan variera beroende på den underliggande orsaken till smärtan, så en noggrann bedömning av en professionell osteopat är avgörande för att fastställa den exakta diagnosen och utforma en individuell behandlingsplan.

Orsaker till ont i knät

Ont i knät kan bero på flera olika faktorer och orsaker, och det är viktigt att identifiera den specifika orsaken för att kunna utforma en lämplig behandlingsplan. En vanlig orsak kan vara skador på knäleden, t.ex. ligamentskador som korsbandsskada, meniskskador eller broskskador. Dessa skador kan uppstå till följd av idrottsrelaterade skador, olyckor eller trauma mot knät. 

Överansträngning av muskler och senor runt knät kan också vara en vanlig orsak till knäsmärta. Detta kan uppstå på grund av överdriven användning, felaktig träningsteknik eller överbelastning av knät, särskilt vid upprepad belastning eller monotont rörelsemönster. Inflammatoriska sjukdomar såsom artros, reumatoid artrit eller bursit kan också orsaka knäsmärta genom att påverka ledens vävnader och orsaka inflammation och smärta.

Behandling vid ont i knät

Behandlingen vid ont i knät kan variera beroende på den underliggande orsaken till smärtan. En erfaren osteopat kan använda olika manuella tekniker och metoder för att behandla ont i knät. Nedan är några exempel på osteopatisk behandling som kan vara effektiv vid ont i knät:

Ledmobilisering: Osteopaten kan utföra olika tekniker för att förbättra rörligheten och funktionen i knäleden genom att applicera kontrollerad kraft och rörelse på leden.
Muskel- och vävnadsbehandling: Genom att använda olika massagetekniker och stretching kan osteopaten behandla muskler och vävnader runt knät för att lindra spänningar, minska inflammation och förbättra blodcirkulationen.
Övningar och rådgivning: Osteopaten kan ge dig specifika övningar och råd om hur du kan förbättra din knähälsa genom att stärka muskler, förbättra rörlighet och optimera din träningsteknik. Detta kan hjälpa till att förebygga återkommande knäproblem och främja långsiktig hälsa.

En patient med knäproblem.

Vad du själv kan göra

Förutom osteopatisk behandling finns det även saker du kan göra själv för att hantera ont i knät. Nedan är några exempel:

Vila och avlasta: Att undvika överbelastning och överansträngning av knät kan hjälpa till att minska smärtan när det känns bättre börjar du åter belasta knät, styrketräning kan var a en bra väg att gå.
Applicera kyla eller värme: Att applicera kyla (t.ex. ispackning) eller värme (t.ex. varm kompress) på det ömma området kan hjälpa till att minska smärta.
Anpassa aktiviteter: Att undvika eller anpassa aktiviteter som kan försämra knäsmärtan, såsom överdriven belastning eller felaktig träningsteknik, kan vara fördelaktigt för att lindra besvären.
Träna och stretcha: Att genomföra specifika övningar och stretching för att stärka muskler runt knät och förbättra rörligheten kan hjälpa till att stabilisera knäleden och minska smärta.

Då bör du söka hjälp

Det är viktigt att söka professionell hjälp om du upplever ont i knät som är ihållande, försämras över tid eller påverkar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Här är några indikationer på när du bör överväga att söka hjälp från en osteopat eller annan kvalificerad vårdgivare:

 • Smärtan blir värre trots vila och egenvårdsmetoder.
 • Du har svårt att gå eller stå utan smärta.
 • Knät är svullet, rodnat eller varmt vid beröring.
 • Du har tidigare haft knäproblem eller skador.
 • Smärtan begränsar din rörlighet och påverkar din livskvalitet och dagliga aktiviteter.
 • Du har nyligen varit med om en knäskada, till exempel en olycka, en idrottsskada eller en plötslig vridning av knät.

Så kan osteopati hjälpa till

Osteopati är en holistisk och manuell behandlingsform som kan hjälpa till att lindra ont i knät genom att adressera de underliggande orsakerna till smärtan. En osteopat kan använda olika tekniker för att förbättra knät och kroppens funktion som helhet, inklusive ledmobilisering, muskel- och vävnadsbehandling, samt ge råd om övningar och livsstilsförändringar.
Genom att behandla knät och kroppen som en helhet kan osteopati hjälpa till att lindra smärta, förbättra rörlighet, som främjar långsiktig hälsa för att förebygga återkommande knäproblem. Det är viktigt att konsultera en erfaren och kvalificerad osteopat för att få en individuell bedömning och anpassad behandling för ditt specifika fall av ont i knät.

Rulla till toppen