NACKSPÄRR

Nackspärr, också känd som akut nacksmärta, är en vanlig åkomma som orsakar plötslig och intensiv smärta i nacken. Det kan ha flera orsaker, inklusive att man sitter eller står still länge, överansträngning, skador eller överdriven aktivitet. Symtomen kan inkludera smärta, stelhet och svårigheter att röra huvudet.

Symtom vid nackspärr

  • Smärta och stelhet i nacken
  • Svårigheter att röra nacken i olika riktningar
  • Muskelspänningar och ömhet i nackmuskulaturen
  • Huvudvärk, oftast lokaliserad till bakhuvudet eller över pannan
  • Eventuellt ökad smärta vid rörelse eller belastning av nacken
  • Ibland även andra symtom som yrsel, illamående eller känsla av domningar eller stickningar i armar eller händer.

Orsaker till nackspärr

Nackspärr kan ha flera olika orsaker. En av de vanligaste är muskelspänning, som kan uppstå till följd av stress, ovan belastning, överansträngning eller överdriven användning av nackmusklerna. Andra orsaker kan vara plötsliga rörelser eller vridningar i nacken eller muskelskador (ovanligt). Det är vanligast att en ovan eller långvarig aktivitet eller position beskrivs som en bidragande orsak.

Behandling vid nackspärr

Vi erbjuder en helhetssyn på behandlingen av nackspärr och använder osteopatiska tekniker för att hjälpa dig att lindra smärtan och förbättra rörligheten i nacken. Vår behandling är individanpassad och kan inkludera olika tekniker såsom mjuka manipulationer, muskelavslappningstekniker, stretchövningar och rådgivning kring belastning i vardagen för att förbättra din nackhälsa. 

Vad du själv kan göra

Det finns även några åtgärder du kan vidta själv för att lindra nackspärr. Att vila nacken, undvika överdriven användning och undvika plötsliga rörelser kan vara till hjälp. Att applicera varma eller kalla kompresser på området kan också bidra till att minska smärtan. Det är också viktigt att upprätthålla variation och tillåta återhämtning i din dagliga aktivitet.

Då bör du söka hjälp

Om du upplever nackspärr och symtomen inte förbättras av egenbehandling inom några dagar, eller om det blir värre, är det viktigt att söka hjälp från en professionell vårdgivare, såsom en osteopat

  • Upplever du smärta, stelhet och svårigheter att röra nacken?
  • Har du muskelspänningar, ömhet eller andra besvär i nackmuskulaturen?
  • Upplever du huvudvärk, yrsel, illamående eller andra ovanliga symtom i samband med nackspärren?

Så kan osteopati hjälpa till

Vid nackspärr kan vi använda olika osteopatiska tekniker för att hjälpa dig att lindra smärtan och öka rörlighet i nacken. Genom att utföra en noggrann undersökning och bedömning av din nacke, kan vi hitta och behandla faktorerna som kan spela roll för din nacksmärta. Vi fokuserar på att återställa funktionen i kroppen som helhet, inklusive muskler, leder, nerver och bindväv, för att minska smärta och främja återhämtning. Vårt mål är att hjälpa dig att minska smärtan och förbättra rörligheten så att du kan återgå till dina dagliga aktiviteter utan begränsningar. Vi kan även ge dig råd om förebyggande åtgärder och ergonomi för att minska risken för att besvären återkommer i framtiden.

Rulla till toppen