WHIPLASH

Whiplash är en typ av skada som vanligtvis inträffar efter en kraftig och plötslig rörelse av nacken framåt och bakåt, vilket resulterar i en snabb och ovanlig böjning av nacken. Detta kan ske vid exempelvis en bilolycka, en idrottsolycka eller en annan typ av trauma som orsakar en hastig rörelse i nacken. Whiplash-skador påverkar främst nackens muskler, leder, nerver och bindväv, och kan resultera i en rad olika symtom.

Symtom vid whiplash

De vanligaste symtomen vid Whiplash inkluderar smärta och stelhet i nacken, huvudvärk, yrsel, trötthet, domningar eller stickningar i armarna eller händerna, och svårigheter att röra på nacken eller utföra vanliga aktiviteter. Andra symtom kan inkludera minskad rörlighet i nacken, muskelspänningar, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och emotionella besvär såsom oro eller depression.

 • Nacksmärta: En av de vanligaste symtomen vid Whiplash är smärta i nacken, som kan vara akut och intensiv, eller mer långvarig och molande.
 • Stelhet: Nackstelhet är också vanligt vid Whiplash, vilket kan göra det svårt att röra på huvudet och nacken normalt.
 • Huvudvärk: Whiplash kan orsaka olika typer av huvudvärk, inklusive spänningshuvudvärk, migränliknande huvudvärk och cervikogen huvudvärk (huvudvärk som utgår från nacken).
 • Svimmelhet: Många personer med Whiplash upplever också svimmelhet eller yrsel, vilket kan vara ett resultat av skador på nackens nerver eller balansorgan.
 • Domningskänslor och stickningar: Skador på nerver i nacken kan också orsaka domningskänslor och stickningar i armar, händer eller fingrar.
 • Muskel- och ledsmärta: Whiplash kan påverka de omkringliggande musklerna och lederna i nacken, vilket kan orsaka smärta och obehag.
 • Kognitiva symtom: Vissa personer kan uppleva kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, minnesproblem och sömnstörningar efter en Whiplash-skada.
 • Emotionella symtom: Whiplash kan också påverka ens mentala hälsa, och personer kan uppleva symtom som ångest, depression eller irritabilitet

Orsaker till whiplash

Whiplash kan orsakas av olika typer av trauma, oftast i samband med fordonsskador. Det kan uppstå vid en kollision bakifrån när nacken utsätts för en plötslig och oväntad rörelse framåt och bakåt. Det kan även uppstå vid andra typer av olyckor, såsom vid idrottsskador, fall eller trauman i samband med fysisk aktivitet.

Behandling vid whiplash

Behandling av Whiplash bör vara heltäckande och individanpassad. Osteopati kan vara en effektiv behandlingsmetod för att hantera Whiplash-skador. Vår erfarna osteopat kan använda olika osteopatiska tekniker för att behandla de olika strukturerna i nacken och hjälpa till att lindra smärta, minska inflammation, förbättra rörlighet och främja läkning.

Vad du själv kan göra

Utöver att söka professionell hjälp från en osteopat, kan det finnas några åtgärder du kan vidta själv för att hantera Whiplash. Att använda is eller värme på det drabbade området, försiktigt utföra rörelseövningar och stretching för nacken, samt att undvika aktiviteter som kan förvärra symtomen kan vara användbara. Det är dock viktigt att alltid rådgöra med en vårdgivare innan du påbörjar någon form av självbehandling.

Då bör du söka hjälp

Om du upplever symtom på Whiplash, såsom nacksmärta, huvudvärk eller andra ovanliga besvär efter en olycka eller trauma, är det viktigt att söka professionell hjälp så snart som möjligt. En osteopat kan utföra en grundlig bedömning av dina symtom och utföra adekvat behandling för

 • Har du varit inblandad i en fordonskrock eller annan traumainduceraande händelse?
 • Upplever du smärta, stelhet, huvudvärk, yrsel, känsla av domningar eller stickningar i nacken, armar eller händer?
 • Har du andra neurologiska eller muskuloskeletala symtom efter en traumatisk händelse?

Så kan osteopati hjälpa till

Osteopati kan vara en effektiv behandlingsmetod för att hjälpa till vid Whiplash-skador. En erfaren osteopat kan använda olika osteopatiska tekniker för att behandla nackens strukturer, såsom leder, muskler, nerver och bindväv, med fokus på att återställa balans och funktion. Genom att använda olika manuella tekniker kan osteopaten arbeta för att lindra smärta, minska inflammation, förbättra rörlighet och främja läkning.
En osteopatisk behandling kan vara skonsam och anpassas till patientens individuella behov och symtom. Det kan inkludera manipulation och mobilisering av lederna i nacken, mjukvävnadstekniker för att lindra spänningar och muskelspasm, samt andra osteopatiska tekniker som syftar till att förbättra kroppens helhetsfunktion och självläkning.
En osteopat kan även ge råd om lämpliga övningar, ergonomi och livsstilsförändringar för att främja rehabilitering och förebygga återfall. 

Rulla till toppen