Spänningshuvudvärk

Orsakerna till spänningshuvudvärk är inte helt klarlagda, men det finns flera faktorer som kan bidra till dess uppkomst. Stress, ögonbelastning, käkledsproblem, muskelspänningar i nacke och axlar, sömnstörningar och hormonella förändringar kan vara några av de utlösande faktorerna för spänningshuvudvärk.

Osteopat kan be Spänningshuvudvärk

En osteopat kan hjälpa till vid spänningshuvudvärk genom att använda olika manuella tekniker för att behandla de underliggande faktorerna som bidrar till besvären. Genom att utföra noggranna undersökningar och utvärderingar kan osteopaten identifiera eventuella obalanser eller spänningar i kroppen som kan vara relaterade till huvudvärken.

Genom att använda olika manipulationstekniker kan osteopaten arbeta för att återställa normal rörlighet i nacke, rygg och käkar, vilket kan minska spänningar och öka blodcirkulationen till områdena. Dessutom kan massage och sträckningar användas för att lindra muskelspänningar och främja avslappning i nacke, axlar och huvud.

Symtom vid spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är en vanlig typ av huvudvärk med symtom som kan variera från person till person. Det kan inkludera smärta runt huvudet som känns som ett band eller en pressande känsla på båda sidor av huvudet. Smärtan är oftast mild till måttlig, konstant och värkande i sin natur. Andra möjliga symtom kan inkludera ömhet i hårbotten, nacke eller axlar, samt muskelstramhet i nacke, axlar eller käke. Lätta känsligheten för ljus eller ljud kan också förekomma, men vanligtvis inte i samma allvarlighetsgrad som vid migrän. Illamående eller kräkningar är sällan framträdande vid spänningshuvudvärk, och det påverkar oftast inte ens förmåga att delta i arbete, skola eller andra rutinmässiga aktiviteter, samt att utföra dagliga aktiviteter.

Vanliga symtom vi spänningshuvudvärk

  • En tryckande eller molande smärta runt hela huvudet.
  • Ömhet i hårbotten, nacke eller axlar.
  • Muskelspänningar i nacke och käkar.
  • Lättare överkänslighet för ljud eller ljus.
  • Svårigheter att koncentrera sig.
  • Trötthet eller irritabilitet.

Orsaker till spänningshuvudvärk

Orsakerna till spänningshuvudvärk är inte helt klarlagda, men det finns flera faktorer som kan bidra till dess uppkomst. Stress, dålig hållning, ögonbelastning, käkledsproblem, muskelspänningar i nacke och axlar, sömnstörningar och hormonella förändringar kan vara några av de utlösande faktorerna för spänningshuvudvärk.

Behandling vid spänningshuvudvärk

Det finns flera olika behandlingsalternativ för att lindra och hantera spänningshuvudvärk, och en av dem är osteopati. Osteopati är en holistisk och manuell behandlingsmetod som fokuserar på att undersöka och behandla smärta, värk och stelhet i  och relaterat till rörelseapparaten (muskler, leder och nerver). Genom att använda olika tekniker såsom mjuka manipulationer, muskelavslappningstekniker och rådgivning om ergonomi, fysisk aktivitet och livsstil, kan en osteopat hjälpa till att lindra spänningar och förbättra rörligheten i muskler och leder, vilket kan ha positiva effekter på spänningshuvudvärk.

Vad du själv kan göra år spänningshuvudvärk

För att lindra spänningshuvudvärk finns det även åtgärder du kan ta själv, förutom osteopatisk behandling. En del tips är att minska stressnivåerna genom att använda avslappningstekniker som meditation eller yoga. Det är också viktigt att ha variation i hur du sitte relelr står och undvika att sitta framåtlutad eller stå still för länge eller att tillåta sig att luta sig tillbaka och ta ett djupt andetag och låta axlarna sjunka ner och slappna av. Om du sitter mycket stilla är det bra att ta regelbundna pauser och röra på dig. 

För att förebygga spänningshuvudvärk kan du även se till att få tillräckligt med sömn och ha en regelbunden sömnrutin. Det är också bra att undvika överkonsumtion av koffein eller alkohol, eftersom dessa ämnen kan påverka din sömn och trigga huvudvärk hos vissa personer. Att hålla sig ordentligt hydrerad genom att dricka tillräckligt med vatten under dagen kan också vara hjälpsamt. Dessutom kan du använda avslappningstekniker såsom djupandning, progressiv muskelavslappning eller andra metoder som fungerar för dig. Regelbunden fysisk aktivitet kan också bidra till att minska stress och spänningar i musklerna.

Då bör du söka hjälp spänningshuvudvärk

Om du lider av spänningshuvudvärk och det påverkar din livskvalitet negativt, kan det vara lämpligt att söka hjälp. Det är särskilt viktigt att söka professionell hjälp om du upplever följande:

  • Om huvudvärken är kronisk(långvarig) och återkommande.
  • Om du har svårt att hantera smärtan och det påverkar ditt dagliga liv.
  • Om du har andra symptom som t.ex. yrsel, synförändringar, förvirring eller kraftiga smärtor som inte tidigare har upplevts.

en osteopat kan somsagt hjälpa till

Osteopati vara en effektiv behandlingsmetod för att lindra spänningshuvudvärk genom att ta itu med dess underliggande faktorer och hjälpa till att minska smärta och öka funktionen i kroppen. Vi utför en grundlig bedömning av din kropp, inklusive muskler, leder, nerver och cirkulationssystemet, för att hitta möjliga orsaker till din huvudvärk. Baserat på denna bedömning kan en osteopat använda olika tekniker för att minska smärta, förbättra rörligheten och tillsammans jobba för att du skall uppleva mindre spänningshuvudvärk.

Rulla till toppen